EKIN Abokatuak

Martin Etxeberria 18, 20100 Errenteria
Telf. 943 013 920 - 696 599 304 ; Fax 943 563 864
argibide@ekinabokatuak.com

Iharduera esparruak

Iharduera-esparruak

EKIN Abokatuakeskaintzen dituen zerbitzuak hainbat esparrutara zabaltzen dira, despatxuaren arlo-anitzeko izaerari esker. Zerbitzuok partikular zein enpresei zuzenduak daude.

Enpresentzako zerbitzuak

 • Merkantila
 • Zergak
 • Laborala
 • Judiziozko zein judizioz kanpoko erreklamazioak
 • Jabego industriala
 • Helegite Administratiboak

Partikularrentzako zerbitzuak

 • Ezkontza
 • Ezgaitasunak
 • Oinordetzak
 • Kalte eta galerak
 • Higiezinen Zuzenbidea
 • Zerga-Zuzenbidea